Dakota sloppy Kisser

The First Dog of ROI, Dakota, Sloppy kisser bib